You build we supply

Privacy statement

De Boer Staal en De Boer Snijbedrijf zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De Boer Staal en De Boer Snijbedrijf houden zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Hieronder wordt uiteengezet welke persoonsgegevens wij kunnen verzamelen en hoe wij deze gegevens zouden kunnen gebruiken. Ook andere belangrijke onderwerpen omtrent uw privacy worden beschreven.

Welke informatie verzamelen De Boer Staal en De Boer Snijbedrijf en waarom?

De Boer Staal en De Boer Snijbedrijf zullen enkel die persoonsgegevens verzamelen (zoals functie, titel, naam van het bedrijf, adres, telefoonnummer of e-mailadres) die u vrijwillig via onze website of e-mail correspondentie verstrekt. Daarnaast wordt algemene informatie verzameld zoals het type browser dat u gebruikt, de bestanden die u opvraagt en de domeinnaam en het land van waaruit u informatie opvraagt. Deze informatie dient om onze website te verbeteren en tegemoet te komen aan uw wensen.

Waarvoor wordt deze informatie gebruikt?

De persoonsgegevens die u aan De Boer Staal en De Boer Snijbedrijf verstrekt zullen worden gebruikt om uw vragen te beantwoorden, om u de gevraagde informatie over producten en/of diensten van De Boer Staal en De Boer Snijbedrijf te bezorgen of om uw opdrachten uit te voeren. De Boer Staal en De Boer Snijbedrijf kunnen daarbij gebruik maken van derden voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens. Indien u uw persoonsgegevens aan De Boer Staal en De Boer Snijbedrijf heeft verstrekt en u wilt deze gegevens laten verwijderen of wijzigen, verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Wij zullen alle redelijke inspanningen doen om gevolg te geven aan uw verzoek.

Privacy van kinderen (14 jaar of jonger)

De Boer Staal en De Boer Snijbedrijf zullen nooit bewust persoonlijke gegevens vragen of verzamelen aan of over kinderen (van 14 jaar of jonger) zonder de toestemming van één van de ouders of van de wettelijke voogd en De Boer Staal en De Boer Snijbedrijf zullen nooit bewust de marketing van haar producten of diensten op kinderen richten. Als De Boer Staal en De Boer Snijbedrijf merken dat de persoon die persoonlijke gegevens invoert via een website van De Boer Staal en De Boer Snijbedrijf een kind is, zal De Boer Staal en De Boer Snijbedrijf zich redelijkerwijs inspannen om deze persoonlijke gegevens zo snel mogelijk uit zijn bestanden te verwijderen. De Boer Staal en De Boer Snijbedrijf zullen zich ook redelijkerwijs inspannen om te garanderen dat deze persoonlijke gegevens niet voor enig doel worden gebruikt en dat ze niet worden vrijgegeven aan enige derde. Omdat De Boer Staal en De Boer Snijbedrijf geen persoonlijke gegevens over kinderen willen verzamelen en alle onopzettelijk verzamelde gegevens verwijderen zodra ze worden ontdekt, bewaren De Boer Staal en De Boer Snijbedrijf geen gegevens over kinderen die zouden moeten worden bekeken of verwijderd. Als een ouder verzoekt om gegevens over hun kind te bekijken of te verwijderen voordat De Boer Staal en De Boer Snijbedrijf de gegevens hebben ontdekt en verwijderd, zullen De Boer Staal en De Boer Snijbedrijf dit verzoek uiteraard inwilligen.

Andere belangrijke informatie

De website van De Boer Staal en De Boer Snijbedrijf kan links naar andere websites bevatten. Wij aanvaarden op geen enkele manier enige aansprakelijkheid voor de inhoud of het privacybeleid van deze sites. Bovendien kunnen sommige van onze webpagina's 'cookies' bevatten. Een cookie is een gegevenselement dat door een website naar uw webbrowser gezonden kan worden en op uw computer opgeslagen kan worden. Deze cookies dienen om u te helpen de gewenste informatie te vinden en uw bezoek aan de website af te stemmen op uw individuele voorkeuren. U kunt ervoor kiezen deze cookies niet te accepteren door uw browser dienovereenkomstig in te stellen. Het niet accepteren van cookies kan echter tot gevolg hebben dat u geen toegang heeft tot sommige pagina's van onze website.

Het kan noodzakelijk zijn - indien wettelijk vereist of door een gerechtelijk onderzoek of overheidsonderzoek - dat uw persoonsgegevens worden vrijgegeven.

De Boer Staal en De Boer Snijbedrijf behouden zich het recht voor om deze privacyrichtlijnen op elk moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Wij zullen aanpassingen onmiddellijk op deze webpagina weergeven.

Heeft u nog vragen of opmerkingen over dit privacy statement? Neem dan gerust contact op met Roto op +31 251 36 22 80 of via info@rotogroep.nl. Ook het verzoek tot wijziging of verwijdering van uw gegevens kunt u mailen naar info@rotogroep.nl.