You build we supply

Houdbaarheid

Zinksilicaat is bedoeld als tijdelijke coating. Staal dat is behandeld met zinksilicaat wordt vooral gebruikt bij het begin van de bouw van schepen of offshore platforms. Zinksilicaat coating bestaat uit fijne zinkdeeltjes die een anodische functie hebben ten opzichte van het staal waarop de coating wordt aangebracht. Deze anodische functie zorgt ervoor dat het zink gaat oxideren in plaats van het staal. Tijdens de oxidatie ontstaan er witte kringen (zinkoxides) op het gecoate plaatstaal. Deze zinkoxides vormen het bewijs dat de coating haar werk goed doet. 

Zinksilicaat coating

Een zinksilicaat coating is echter beperkt houdbaar en wel totdat het zink volledig is geoxideerd. Afhankelijk van de klimatologische omstandigheden, kunnen gecoate producten over het algemeen zes maanden buiten opgeslagen worden. Wanneer de gecoate producten internationaal worden verscheept en worden blootgesteld aan zeewaternevel of -damp zal het oxidatieproces sneller verlopen waardoor de gecoate producten minder lang opgeslagen kunnen worden.