You build we supply

Attesten

De Boer Staal heeft voornamelijk gecertificeerd staal op voorraad dat is voorzien van een materiaalcertificaat. Het materiaalcertificaat (MTC: Material Test Certificate) is een officieel keuringsdocument waarin de eigenschappen van het materiaal staan omschreven. In norm EN 10204 staat beschreven op welke wijze de meetresultaten van de materiaalkeuringen vastgelegd dienen te worden en staan de drie belangrijkste vormen van keuringsdocumenten vermeld:

  • Keuringsdocument EN 10204/2.2: de producent verstrekt de meetresultaten in een document en verklaart dat de levering voldoet aan de gestelde eisen.
  • Keuringsdocument EN 10204/3.1: een onafhankelijke keuringsdienst verstrekt de meetresultaten in een document en verklaart dat de levering voldoet aan de gestelde eisen.
  • Keuringsdocument EN 10204/3.2: Als type 3.1, maar dit document wordt ook geldig verklaard en mede ondertekend door een vertegenwoordiger van een internationale keuringsinstantie, zoals bijv. Lloyds Register (LR), Det Norske Veritas (DNV) of Bureau Veritas (BV).

Materiaalcertificaat

Om er zeker van te zijn dat een certificaat bij een bepaalde partij staal hoort, worden er eisen gesteld aan de identificatie van het materiaal. Op een label, sticker of d.m.v. een hardstempeling zal de producent mimimaal de volgende kenmerken aan een partij moeten meegeven: chargenummer, materiaalsoort en fabriekskenmerk of logo. Deze kenmerken zijn ook terug te vinden op het materiaalcertificaat. In alle gangbare kwaliteitssystemen dient de herkomst van het materiaal traceerbaar te zijn, dit wordt ook wel ‘traceability’ genoemd.

Bij binnenkomst worden alle certificaten gecontroleerd en in de computer ingevoerd. De volledige voorraad is terug te vinden in een digital document center waar de certificaten te allen tijde opvraagbaar zijn. Aanvullende testen worden eveneens begeleid en gedocumenteerd, alsmede de hercertificatie door een andere erkende keuringsinstantie. De certificaten worden normaliter tegelijkertijd met het materiaal naar de klant gestuurd. Op verzoek van de klant kunnen de certificaten ook voorafgaand aan de levering worden verstuurd.