You build we supply

Aanvullende testen

Het kan voorkomen dat een klant voor een specifieke toepassing materiaal nodig heeft dat moet voldoen aan andere voorwaarden waardoor er extra eisen aan de mechanische en/of chemische eigenschappen van het materiaal moeten worden gesteld. In dat geval regelt De Boer Staal dat het staal aanvullende testen ondergaat in daarvoor gespecialiseerde laboratoria.

Z-beproeving

Additionele testen die vaker worden gedaan zijn ultrasoon onderzoek en de Z-beproeving. Ultrasoon onderzoek wordt gebruikt voor materiaalcontrole. Hierbij worden geluidsgolven gebruikt om schade aan het oppervlak van het materiaal op te sporen die niet direct zichtbaar is (scheurtjes, verontreinigingen). Bij een Z-beproeving wordt een trekproef uitgevoerd in de dikterichting van het staal.