You build we supply

MVO

De Boer Staal en De Boer Snijbedrijf zijn MVO gecertificeerd. Met het behalen van het MVO certificaat laten De Boer Staal en De Boer Snijbedrijf zien dat maatschappelijk verantwoord ondernemen onderdeel is van het bedrijfsbeleid. MVO (Maatschappelijk verantwoord Ondernemen) houdt niet op met het behalen van een certificaat. Om een duurzaam resultaat te bereiken moet bij iedere bedrijfsbeslissing een juiste afweging tussen mens, milieu en bedrijfsbelangen worden gemaakt.

MVO is een vorm van ondernemen waarbij een bedrijf een balans probeert te vinden tussen mens (people), milieu (planet) en economische prestaties (profit). Een juiste balans leidt tot betere resultaten voor bedrijf en samenleving.

NEN-ISO 26000

Om te bepalen of een onderneming duurzaam onderneemt heeft de Metaalunie in samenwerking met de Stichting Adviescentrum Metaal de MVO-monitor ontwikkeld. Deze MVO-monitor is gebaseerd op NEN-ISO 26000, een internationale richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Aan de hand van de MVO-monitor zijn De Boer Staal en De Boer Snijbedrijf beoordeeld op de volgende punten: milieu, arbeidsomstandigheden, mensenrechten, eerlijk zaken doen, betrokkenheid en eindgebruikersbelangen.

> Download MVO certificaat Nederlands
> Download MVO certificaat Engels
> Download MVO certificaat Duits