You build we supply

Zetten, walsen en vormen

Zetten of kanten is een productietechniek om staal langzaam en precies blijvend te vervormen. Voor het zetten of kanten van staal gebruikt De Boer Snijbedrijf een zetbank, ook wel kantbank genoemd. Zetten is zeer geschikt om het aantal lasnaden te verminderen en een stevig eindproduct te bereiken. Deze zettechniek kan gebruikt worden voor het vervaardigen van metalen bakken, maar ook voor onderdelen van grote apparaten.

Ronde vormen

Voor ronde vormen is walsen een betere optie. Walsen is een omvormingstechniek waarbij vlakke plaat door de walsrollen van de wals wordt gevoerd. De walsrollen oefenen druk uit op de plaat waardoor de plaat gaat buigen en een ronde, cilindrische vorm krijgt. Door de druk op te voeren kan de gewenste radius worden bereikt. Walsen is onder andere geschikt voor het maken van silo’s, ketels, tanks en rompen.

Facetkanten of stapzetten

In sommige gevallen is het niet mogelijk om een product te walsen maar kan het materiaal wel gebogen worden door middel van facetkanten of stapzetten. Bij facetkanten of stapzetten wordt het staal steeds in kleine stapjes gezet totdat de gewenste vorm is bereikt. De keuze voor walsen of facetkanten is afhankelijk van het soort materiaal, de afmetingen van het materiaal en de eisen van de klant.

De bewerkingstechniek vormen vereist veel specialistische vakkennis en ervaring. Bij het vormen kunnen met behulp van mallen en goede tekeningen alle denkbare holle of bolle vormen tot op een centimeter nauwkeurig in de stalen platen worden gedrukt of gerekt.

De Boer Snijbedrijf werkt nauw samen met verschillende staalbewerkingsbedrijven. Mochten er na het snijden van het staal nog verdere bewerkingen nodig zijn, zoals bijvoorbeeld draaien, frezen, boren of ponsen, dan kan De Boer Snijbedrijf dit uiteraard ook verzorgen.