You build we supply

Aanleveren snijtekeningen

Om de klant zo goed mogelijk van dienst te zijn, de kostprijs zo laag mogelijk te houden en het productieproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, kunnen klanten hun tekeningen digitaal aanleveren.

De klant dient de volgende regels in acht te nemen:

 • Tekening aanleveren als DXF-, DWG-, DSTV- of NC-bestand.
 • Per product een bestand, dus voor drie verschillende producten drie bestanden.
 • Tekening 2 dimensionaal (2D).
 • Schaal 1:1.
 • De tekeningen in mappen per dikte scheiden.
 • De tekeningen met vormbewerkingen ook in gescheiden mappen.
 • Snijcontouren in aaneengesloten lijnstukken kleur 3 (groen).
 • Markeerlijnen in kleur 4 (lichtblauw).
 • Tekstmarkering in kleur 6 (roze).
 • Tekst hoogte tussen de 30mm en 70mm.
 • Elk product voorzien van bouw-, sectie-, positie- en eventueel lolnummer, ​bijvoorbeeld: 1401-210-200.
 • Heeft de positie een speciale bewerking? Dan het volgende markeren:  
  • Kantenbreken -> 1401-210-200 *
  • Vormen -> 1401-210-200 V
  • Knik -> 1401-210-200 K
  • Laskanten -> 1401-210-200 L
  • Verjonging -> 1401-210-200 J
  • Meerdere bewerkingen -> 1401-210-200 * V K L J
   De locaties met deze bewerkingen moeten op de plaat zelf gespecificeerd worden door middel van tekst en lijnmarkering.
 • Graag in de tekening gebruik maken van zogenaamde string tags.
  Deze string tags bevatten de parameters van het product, bevorderen de inleessnelheid in ons systeem en reduceren de kans op fouten.
  Een string tag word in de tekening verwerkt met bijvoorbeeld:
  • [Q] 2         (Q = quantity)
  • [M] Gr-A  (M = Material)
  • [T] 20       (T = Thickness)
   Deze tekst in kleur 7 (lichtgrijs)
 • Niet gebruiken: polylijnen, splines en regions.
 • Geen blocks toepassen in een tekening.

Specifieke regels voor de scheepsbouw:

 • Bij vormdelen graag de bijbehorende productinformatie toevoegen (mallen/reklijsten).
 • Als een positie een knik/zetting nodig heeft, dient de gemarkeerde afmeting op het product de buitenmaat aan te geven.