You build we supply

Lasersnijden

Lasersnijden is het snijden van materialen met behulp van een laserstraal. De laserstraal wordt opgewekt in de laserbron (resonator) en wordt vervolgens getransporteerd naar de snijkop. Om de laserstraal krachtig genoeg te maken om materiaal te laten smelten, wordt de laserstraal gefocussed. Hierdoor ontstaat een hoge energiedichtheid en wordt de intensiteit van de straal zo groot, dat door het smelten en verdampen van materiaal zeer smalle en nauwkeurige snedes kunnen worden gemaakt. Om de laserstraal heen wordt door het gasmondstuk, de nozzle, een snijgas toegevoerd dat ervoor zorgt dat het gesmolten materiaal wordt weggeblazen of verbrand.

Het voordeel van lasersnijden is dat het voor een zeer fijne snede en weinig materiaalverlies zorgt. Met lasersnijden kunnen zonder problemen complexe contouren worden gesneden.

De nadelen van lasersnijden zijn de relatief hoge investeringskosten, het feit dat het lasersnijproces alleen geautomatiseerd uitgevoerd kan worden en de beperkte diktes (<25 mm) die ermee gesneden kunnen worden.

Klik hier voor meer informatie over autogeen snijden of plasmasnijden.