You build we supply

ISO 9001 kwaliteitszorg

De Boer Snijbedrijf is ISO 9001 gecertificeerd en voldoet hiermee aan internationale eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement. De nadruk bij ISO 9001 kwaliteitszorg ligt op procesmanagement, het monitoren en continu verbeteren van bedrijfsprocessen en het realiseren van doelstellingen. Naleving wordt gecontroleerd door Lloyd’s Register FPC (Factory Production Control).

Het ISO 9001 certificaat van LRFPC wordt wereldwijd erkend en garandeert dat De Boer Snijbedrijf kan voldoen aan de kwaliteitseisen die vele overheden en grote afnemers stellen.  Bovendien is het bedrijf ook LRFPC bevoegd tot het herwaarmerken van materialen. Hierdoor kan De Boer Snijbedrijf gemakkelijk een doorstempeling verzorgen waardoor de kwaliteit wordt gewaarborgd en de routing sneller verloopt.

> download certificaat