You build we supply

Kwaliteit en certificering

MVO

De Boer Staal en De Boer Snijbedrijf zijn MVO gecertificeerd. Met het behalen van het MVO certificaat laten De Boer Staal en De Boer Snijbedrijf zien dat maatschappelijk verantwoord ondernemen onderdeel is van het bedrijfsbeleid. MVO (Maatschappelijk verantwoord Ondernemen) houdt niet op met het behalen van een certificaat. Om een duurzaam resultaat te bereiken moet bij iedere bedrijfsbeslissing een juiste afweging tussen mens, milieu en bedrijfsbelangen worden gemaakt.

MVO is een vorm van ondernemen waarbij een bedrijf een balans probeert te vinden tussen mens (people), milieu (planet) en economische prestaties (profit). Een juiste balans leidt tot betere resultaten voor bedrijf en samenleving.

NEN-ISO 26000

Om te bepalen of een onderneming duurzaam onderneemt heeft de Metaalunie in samenwerking met de Stichting Adviescentrum Metaal de MVO-monitor ontwikkeld. Deze MVO-monitor is gebaseerd op NEN-ISO 26000, een internationale richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Aan de hand van de MVO-monitor zijn De Boer Staal en De Boer Snijbedrijf beoordeeld op de volgende punten: milieu, arbeidsomstandigheden, mensenrechten, eerlijk zaken doen, betrokkenheid en eindgebruikersbelangen.

> Download certificaat Nederlands
> Download certificaat Engels
> Download certificaat Duits

ISO 9001 kwaliteitszorg

De Boer Snijbedrijf is ISO 9001 gecertificeerd en voldoet hiermee aan internationale eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement. De nadruk bij ISO 9001 kwaliteitszorg ligt op procesmanagement, het monitoren en continu verbeteren van bedrijfsprocessen en het realiseren van doelstellingen. Naleving wordt gecontroleerd door Lloyd’s Register FPC (Factory Production Control).

Het ISO 9001 certificaat van LRFPC wordt wereldwijd erkend en garandeert dat De Boer Snijbedrijf kan voldoen aan de kwaliteitseisen die vele overheden en grote afnemers stellen.  Bovendien is het bedrijf ook LRFPC bevoegd tot het herwaarmerken van materialen. Hierdoor kan De Boer Snijbedrijf gemakkelijk een doorstempeling verzorgen waardoor de kwaliteit wordt gewaarborgd en de routing sneller verloopt.

> download certificaat

NEN-EN 1090 gecertificeerd

Vanaf 1 juli 2014 zijn de eisen van de CE-markering die zijn vastgelegd in de NEN-EN 1090 van toepassing op alle onderdelen van dragende staalconstructies.

De NEN-EN 1090 kent vier uitvoeringsklassen: EXC1 t/m EXC4, waarbij EXC1 geldt voor niet belaste staalconstructies oplopend naar EXC4 voor zwaar belaste staalconstructies waarbij volledige traceerbaarheid van materiaal en arbeid erg belangrijk is.

NEN-EN 1090 gecertificeerd t/m EXC4

De Boer Snijbedrijf is NEN-EN 1090 gecertificeerd t/m EXC4. Dit betekent dat De Boer Snijbedrijf dragende staalconstructies in de zwaarste categorie op maat mag snijden, buigen en voorzien van gaten. Hieronder vallen bijvoorbeeld staalconstructies voor bruggen, stations en winkelcentra.

> download certificaat

Herwaarmerken

De Boer Snijbedrijf is door Lloyds Register bevoegd tot het herwaarmerken van materialen met een keuringsrapport 3.1 (voorheen 3.1b) en 3.2 certificaat (voorheen 3.1c certificaat) volgens EN 10204. Hierdoor kan De Boer Snijbedrijf gemakkelijk een doorstempeling voor haar klanten verzorgen. Dit heeft logistieke voordelen. Doordat niet meer op de surveyor gewacht hoeft te worden, verloopt de routing sneller. Bovendien hoeven de platen niet meer vóór het snijden gestempeld te worden, maar kunnen de op maat gesneden producten gestempeld worden. Hierdoor is de kwaliteit gewaarborgd en is altijd te achterhalen uit welke plaat het product is gesneden en aan welke eigenschappen en waarden het voldoet.

> download certificaat herwaarmerken door De Boer Snijbedrijf